Kurser

KURSVERKSAMHET vilande för tillfället

Vill du lära dig mera om kaninproduktion för att kunna bedriva en ur djursynpunkt lönsam uppfödning? Här har du möjligheten att skaffa dig rätt utbildning i ämnet. Våra kurser är till för alla som vill föda upp kaniner i produktionssyfte utan att inkräkta på djurens behov.

GRUNDKURS I KANINPRODUKTION

Att föda upp kaniner i produktionssyfte kräver goda förkunskaper om djuren för att lyckas. Grundkursen ger dig de förutsättningarna! Kursen är på två dagar. Totalt ca 18 effektiva timmar och har följande innehåll: Historik om kaninens ursprung, olika raser, kaningårdens uppbyggnad, avelsarbete, foderstater, ekonomi, kalkyler, sjukdomar, lagar och föreskrifter samt allmän frågestund. Kursen avslutas med provskrivning samt utfärdande av diplom. I kursen ingår ett kompendium. Lunch samt kaffe för & eftermiddag ingår båda dagarna. Kursavgift: 4.000:- inkl. moms (3.200:- exkl moms) Anmälningsavgift 1000:- (ingår i beloppet 4.000:-)

GRUNDUTBILDNING I SLAKT STYCKNING:

Om du har en uppfödning av kaniner är det viktigt att du lär dig slakta/avliva också. Du kan t.ex. råka ut för skador på djuren som kräver en omedelbar avlivning för att undvika onödiga plågor för djuret. Du bör även lära dig att slakta för eget behov samt kunna göra en enkel köttbesiktning. Kurstid är 2 dagar om 16 – 20 timmar beroende på deltagarnas förmåga att ta till sig innehållet. Kursen har två delmoment. Slakt/avlivning. Styckning/besiktning.

Dag 1
Slakt: Varje deltagare skall slakta minst 3 st kaniner med godkänt resultat. Under dagen kommer varje deltagare att totalt slakta ca 6 st kaniner. Köttbesiktning samt organkontroll ingår denna dag.

Dag 2
Styckning av kanin: Varje deltagare skall stycka och paketera de djur som deltagaren slaktade dag 1.

Kursavgift 4.000:- inkl. moms (3.200:- exkl. moms) Anmälningsavgift 1000:- (ingår i beloppet 4.000:-)

KURSDAGAR:

Uppfödning:

Vilande för tillfället
Slakt/ styckning:
Vilande för tillfället  

Anmälan görs på denna länk. Välj någon av alternativen.

Vill du ha övernattning, boka detta tillsammans med anmälan!

Comments are closed.