Inköp

TILL SAMTLIGA UPPFÖDARE

Nya regler och priser gäller från och med 2017-04-01 för leverans av livdjur till Vreta kaningårds slakteri.

Hälsorapport skall medfölja varje leverans. (Blankett erhålles från oss)
Inrapportering skall ske minst en vecka före leverans
Momsregistrering skall uppvisas för att moms skall betalas ut.
Saknas post eller bankgiro kommer en avgift motsvarande postens avgift att tas ut (30:-)

Vid upprepade fysiska skador alt. bristfällig djurhållning (smutsiga djur, förväxta tänder, extremt långa klor t.ex.) är slakteriet skyldig att meddela detta till resp. kommun. Innan rapportering sker kommer slakteriet att meddela resp. uppfödare för åtgärder. Sker inte godtagna åtgärder sker rapportering.


NYA PRISER:

Vikt Antal Tot.vikt Pris/kg Pris tot.
under 2,5 0,00 AVGIFT 25:-/ST
2,6 8,00 -00 kr
2,7 12,00 -00 kr
2,8 18,00 -00 kr
2,9 25,00 -00 kr
3.0 – 3,9 30,00 -00 kr
4,0 -4,1 25,00 -00 kr
4,2- 4,3 18,00 -00 kr
4,4 15,00 -00 kr
4,5 – 4,9 12,00 -00 kr
5,0 10,00 -00 kr
Avgår
Anledning avdrag à Enhet ant.
Coccidios 6,00 per djur
Fett 8,00 per kg beräknat på 30:-/kg
Nosematos snittv.x100%* per djur beräknat på 30:-/kg
Skadad snittv.x50% per kg beräknat på 30:-/kg
Extremt mager snittv.x50% per kg beräknat på 30:-/kg
Sjuk, kasserad 30,00 per kg
Smutsig 20,00 per djur
Dräktig 75,00 per djur
Äldre dur snittv.x40% per kg Beräknat på 30:-/kg
Sönderbitna testiklar 25,00 per djur
Förväxta tänder 30,00 per djur
LEGOKOSTNADER
Endast avlivning 50,00 per djur Destruktion
Slakt. Kund väntar 35:- per djur
Slakt, kyl o pack helt djur 65:- per djur Besiktning ingår
Slakt kyl styckning pack 95:- per djur Besiktning ingår

 

Comments are closed.